Sbor: „Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit.“ Deuteronomium 32:36

Elada: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Lukáš 19:10

IXKO (Dobruška): „Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“ Přísloví 10:12

Rychnov: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ Deuteronomium 6:5

Staršovstvo: „Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z Jeho úst.“ Přísloví 2:6

Engedi: „Hospodine, postav stráž k mým ústům, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu.“ Žalm 141:3-4

Pampeliška: „Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“ 1Jan 4:18

Besídka: „Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.“ Jakub 3:18

Žárovka: „Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ Římanům 12:17

K2: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ Matouš 10:32

Coolhoši: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.“ Římanům 15:1

Everest: „Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic není skrytého, co nebude poznáno.“ Matouš 10:26

Diakonie: „Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ Koloským 3:14

Hudebníci: „Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.“ Přísloví 10:22

Zprávy z Elady

Webkamera

Kontakt

Církev bratrská v Bystrém
Bystré 82
Dobruška 518 01 
IČ: 60884029
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.elada.cz

kazatel Církve bratrské v Bystrém:
Tomáš Cvejn

tel.: 494 665 534, 604 225 879

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus: 
Mgr. Jan Grulich
tel.: 733 130 749

e-mail: reditel @ trivium.cz
www.trivium.cz 


číslo bankovního účtu / bank account

 

1243370369/0800